Jezdíme na bazén

 

 

Každé pondělí jezdíme s dětmi na bazén do Hranic, kde se účastníme předplaveckého výcviku. Plavání dětí v bazénu má velký vliv na otužování, příznivě ovlivňuje rozvoj rovnováhy, koordinaci pohybů a svalového napětí. Velkým přínosem je také psychický a citový vývoj dítěte.

       Výuka plavání probíhá hravou, nenásilnou a citlivou formou pod vedením zkušených lektorek,  které postupují dle předepsané metodiky, ale také intuice. Výuka je rozdělena na 10 lekcí. Kurzy se odehrávají v příjemném prostředí a v přátelské atmosféře. Děti získají nový společný zážitek, více se tak sbližují a učí se vzájemné důvěře.

 

       Lekce je zahájena přivítáním s dětmi, rozcvičkou (zahřátím organismu). Děti se adaptují na vodní prostředí, seznamují se s vodou, osmělují se a společně si hrají.

      V hlavní fázi si lektorky děti rozdělují do dvou skupin. Pro každou skupinku mají vytvořen metodický plán, který vychází z věku a pokročilosti dětí ve skupince. Děti nacvičují plavecké dýchání, záběrové dovednosti, rozvoj pocitu z vody, splývání, zanoření a orientaci pod vodou, což jsou důležité dovednosti pro nácvik jednotlivých plaveckých způsobů – prsa, kraul, znak.Součástí výuky je využití různých říkanek:

 

„Čarovala ryba, aby byla chyba,čarovala rybička, aby byla chybička. Čaroval rak, aby bylo tak“

„Byl jeden pán a ten měl krám a v tom krámu…medvěda…(slona, opici,…)“

 

Závěr lekce si děti užívají společnou hrou s hračkami a plaveckými potřebami.

 

 

Zpracovala: Mgr. Leona Kopecká