Informační systém v MŠ

INFORMUJEME VÁS...

- PROSTŘEDNICTVÍM NÁSTĚNEK (V ŠATNÁCH)

- NA TELEFONNÍM ČÍSLE 556730700

- NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

- NA TŘÍDÁCH U P.UČITELKY

- SCHRÁNKA DŮVĚRY (PRO VAŠE NÁMĚTY, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY I POCHVALY) - V PŘÍZEMÍ NA CHODBĚ