Skutečně zdravá škola

mš 

*  Zřizujeme zdravou školu, kterou zajímá, co a jak děti jedí - od 26.1.2016 jsme zapojeni do programu " Skutečně zdravá škola"

*  Zdravá škola = zdravé děti, zdraví žáci = zdravá generace = v budoucnosti zdravé město se zdravými občany!

*  Chceme zlepšit kvalitu školního stravování, a tím i zdraví dětí a celé společnosti.

*  Nabízet ve školní jídelně výživná, atraktivní a rozmanitá jídla a poskytovat efektivní vzdělávání o výživě tak, aby se děti naučily jíst zdravě.

*  Prohloubit znalosti, dovednosti a postoje ve vztahu k tématům původu i produkce potravin a také spojení mezi jídlem, zdravím a životním prostředím.

*  Nalézt způsob, jak pro školní jídelnu zajistit zdravé, čerstvé, místní a udržitelně pěstované potraviny.

*  V týdnu od 14.3.2016 pořádáme ochutnávku pomazánek pro rodiče a veřejnost - každý den od 14,00 hodin - přijďte ochutnat a ujistit se, že co je zdravé nemusí být nepoživatelné !

Hana Molnárová

 

Splněná kritéria v programu: SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 8.3.2016

SPLNĚNÁ KRITÉRIA V PROGRAMU : SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA /8.3.2016/

Angažovanost a kultura stravování

 • Na naší školce funguje Akční skupina pro zdravé stravování, která

            přezkoumala kulturu stravování ve školce a dohodla se

             na svých dalších aktivitách.

 • S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování.
 • Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně

             a o aktivitách programu Skutečně zdravá školka.

 • Respektujeme potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim

            školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.

 
 
 

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

 • Jídla podávaná dětem neobsahují žádné nežádoucí přísady

            a minimalizujeme používání polotovarů

 • Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých,

            nezpracovaných surovin či potravin.

 • Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje

            jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou 

            ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.

 • V mateřské škole nebo na webu školky jsou

            k dispozici informace o původu použitých potravin.

 • Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích

            a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně

            vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.

 • Děti a pracovníci mateřské školy mají přístup

           k pitné vodě dle svých potřeby po celý den pobytu ve školce.

 • Doslazované nápoje jsou nahrazeny nápoji neslazenými.
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávání o jídle a stravování

 • Výuka o jídle, základech zemědělství a zásadách zdravé

            výživy je součástí školního vzdělávacího programu.

 • Všechny děti mají možnost účastnit se činností

             spojených se vzděláváním o základech vaření.

 • Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské

            zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě

           do školního vzdělávacího programu.

 • V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
 
 
 

Místní společenství a spolupráce

 
 • Aktivně se snažíme zapojit rodiče dětí do našich

            pěstitelských a kulinářských aktivit.


obrazek jakysi

 

Hlavní dodavatelé potravin

HLAVNÍ DODAVATELÉ POTRAVIN MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK ODRY:

 • MASO:           Mořkov, V+W Krnov
 • ZELENINA: Gelnar Ostrava - brambory, OVO Luna Ostrava
 • RYBY, ŠPENÁT...: Bronislav Tesař - Lhotka
 • MLÉKO,MLÉČNÉ VÝROBKY: farma Františkův dvůr Klokočov, Mlékárna Valašské Meziříčí
 • PEČIVO: pekárna Odry, Studénka
 • OBILNÉ KLÍČKY...Samaniel zdravá výživa Odry