Platby v MŠ

PLATBY V MŠ

Školné

  • platí se na daný měsíc
  • výše :

předškoláci,osvobozeni 0,- Kč
ostatní, odročení 360,- Kč
nepřítomnost dítěte celý měsíc 180,- Kč

Rodiče mohou požádat o osvobození od placení školného - Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání - viz. nástěnka.Žádost se vyřizuje každé čtvrtletí a je povinností rodičů si tuto skutečnost pamatovat.Při nepřítomnosti dítěte v MŠ celý měsíc může rodič požádat o snížení úplaty.Není povinností p.učitelky ani účetní upozornit rodiče na opětovné vyřízení.

Stravné

  • platí se na daný měsíc
  • výše stravného dle jednotlivých kategorií - Provozní řád ŠJ- viz, nástěnka
  • odhlašování a přihlašování dětí : den předem,nejpozději do 7.00 hod. ráno

První den nemoci je možno odebrat stravu v době 11,15-11,30 hod. do jídlonosičů. Neodhlášené dítě je ještě 2 dny počítáno ke stravování,ale strava je již účtována v plné výši tj.69,-Kč, odročené 71,- Kč.Dbejte ve vlastním zájmu na včasné odhlašování stravy.
Možnost plateb : hotově ( v kanceláři účetní - datum bude každý měsíc zveřejněn), inkasem, trvalým příkazem, složenkou (dohodnout s p.Karasovou).
Jestliže platby nebudou provedeny do konce měsíce, dítěti bude od prvního dne následujícího měsíce ukončena docházka do MŠ.

Cena stravování

3-6 let = ranní sv. - 8,- kč; oběd - 17,- kč; odpol.sv. - 7,- kč; den/32,- kč; měs./704,- kč.

7 let =  ranní sv. - 9,- kč; oběd - 18,- kč; odpol.sv. - 7,- kč; den/34,- kč; měs./748,- kč.KONTAKTY:

 Ředitelka MŠ - Mgr.Hana Molnárová:     556 731 560
 Vedoucí ŠJ -   p.Sýkorová                   556 712 422

 Účetní MŠ     - p.Karasová                      556 712 423

Úřední hodiny:   ÚČETNÍ MŠ - PO,ST 6:00 - 8:30 hod. --- 13:30 - 15:30 hod.

                            VEDOUCÍ ŠJ - ST 6:00 - 8:30 hod. --- 13:45 - 15:15 hod.


DŮLEŽITÉ:

VAŠE DÍTĚ NENÍ V MŠ POJIŠTĚNO PROTI ÚRAZU!

MATEŘSKOU ŠKOLU NAVŠTĚVUJÍ JEN ZDRAVÉ DĚTI!

DÍTĚ MUSÍ MÍT V MŠ OFOCENOU KARTIČKU ZDRAV.POJIŠŤOVNY!

PŘEDÁVEJTE SVÉ DÍTĚ UČITELCE VE TŘÍDĚ!

RESPEKTUJTE ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY A PROVOZNÍ DOBU MŠ!